คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับภราดาและคณะครูที่ได้รับรางวัล 'ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น' ประจำปี 2565


                     คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับภราดาและคณะครูที่ได้รับ รางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Administratiors and Teachers of the Year 2022) ประจำปี 2565 งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2565 "การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่" จากกระทรวงศึกษาธิการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 35
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 200 ครั้ง

Keep