กำหนดการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

คณะครูเข้าร่วมอบรม IPAD ในหัวข้อ MDM

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.30 อบรม MDM  อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรม


แผนงาน : 302 งานหลักสูตรและการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep