กำหนดการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2559

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับ สถาบันเทคโทโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-- หารือและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15.00-- เดินทางสู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรม


แผนงาน : 302 งานหลักสูตรและการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep