วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการณ์ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558


ฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กำหนดจัดอบรมครูผู้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ   ในระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558

โดยวิทยากรภายนอกจะมาสังเกตการสอนคุณครูผู้ที่ร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 เพื่อนำผลจากการสังเกตการสอนไปจัดการอบรมครูผู้สอนต่อไป


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 310 ครั้ง

Keep