ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558


7 กันยายน 2558 

เรื่อง    ขอเชิญประชุม


เรียน    คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2558

            เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเต็มที่ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน
 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการขอแสดงความนับถือ


(ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง

Keep