นักเรียนโปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 มีนาคม 2564


              นักเรียนโปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.30 น. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 40 ครั้ง

Keep