ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 10/2564 เรื่องแนวทางการนับเวลาเรียน วัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


                 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร จึงกำหนดแนวทางการนับเวลาเรียน การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 10/2564 เรื่อง แนวทางการนับเวลาเรียนวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 214 ครั้ง

Keep