โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

ด.ญ.ราชาวดี เตียงหาษากุล
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

นายรัตนธรรม์ ธรรมชูเชาวรัตน์
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep