นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดแนวคิดนวัตกรรมพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยรังสิต


         นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  จากการประกวดแนวคิดนวัตกรรมพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565 โดยภาควิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  และได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อด้วยทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร  โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้

1. นายอังศุธร  งามประสิทธิ์    ชั้น ม.4/6
2. นางสาวณฐภร   ถนอมนาค  ชั้น ม.4/6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 377 ครั้ง

Keep