นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 16 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565


นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 16 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น   
ได้แก่     เด็กชายธนดล      วิสุทธิศรีศิลป์          ชั้น ม.3/5
            นางสาวบวรลักษ์   เหลืองเจริญพัฒนา   ชั้น ม.3/5

รางวัลชนะเลิศ  โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ได้แก่    นายนฤเบศ       โมนะ          ชั้น ม.5/6
            นางสาวฐิติชญา   สุขอุ้ม        ชั้น ม.5/6
            นางสาวนวพร     ชัณหกุล     ชั้น ม.5/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.ปลาย
ได้แก่     นายอังศุธร        งามประสิทธิ์         ชั้น ม.4/6
            นายธนฉัตร        เจ็งกุหลาบ           ชั้น ม.4/6
            นายนฤเบศ        โมนะ                  ชั้น ม.5/6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 299 ครั้ง

Keep