นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Challenge Cultural Influencers  “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” 


                 นักเรียนโครงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคลิปวิดีโอ  โครงการ Challenge Cultural Influencers  “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ Treasure Mall  ได้มีรายละเอียดังนี้

 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข  ชั้น ม.3/6
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอโครงการ Challenge Cultural Influencers
“ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” 
เรื่อง ข้าวหลามหนองมน | มนต์บางแสน 
และได้รับรางวัลพิเศษ ประเภทขวัญใจยอด Share on Facebook


เด็กหญิงจันทรัสม์ ศิริประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.3/5
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดคลิปวิดีโอโครงการ Challenge Cultural Influencers
“ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” 
เรื่อง ทำไมต้อง “ขนมลา”? | ขนมไทยของชาวนครศรีธรรมราช
และได้รับรางวัลพิเศษ ประเภทขวัญใจยอด Like on Facebook 

 

ครูที่ปรึกษา  มาสเตอร์ณภัทรพงศ์  ปรุงนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 262 ครั้ง

Keep