นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Award : I – New Gen Award 2021 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2565 เมื่อวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเยาวชน  โครงการ Thailand New Gen Inventors Award : I – New Gen Award 2021 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2565 เมื่อวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีรางวัลที่ได้รับดังนี้

เหรียญทองระดับชาติ  สิ่งประดิษฐ์กลุ่มอาหาร เรื่อง ฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของอาหารทะเลจากกระเจี๊ยบแดง  มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
      1. นายธนฉัตร    เจ็งกุหลาบ        ชั้น ม.4/6
      2. นายนฤเบศ    โมนะ                  ชั้น ม.5/6
      3. นางสาวฐิติชญา    สุขอุ้ม         ชั้น ม.5/6
      4. นางสาวนวพร    ชุณหกุล         ชั้น ม.5/6

เหรียญทองระดับชาติ  สิ่งประดิษฐ์กลุ่มการท่องเที่ยว เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปลือกหอยแมลงภู่  มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 1. นายเกริกเกียรติ    สุดชู                      ชั้น ม.5/6
 2. นายสุชัจจ์            มีอนันต์                  ชั้น ม.6/6
 3. นายพีรศักดิ์         บุญศรีพิทักษ์          ชั้น ม.6/6
 4. นางสาวกมลเดชสิริ  ทองกร               ชั้น ม.6/6       
 5. นางสาวเอมมิกา      สันติสุขโพธา      ชั้น ม.6/6
 6. นางสาวศิริวรรณ      วงษ์ศิลป์             ชั้น ม.6/6

เหรียญเงินระดับชาติ   สิ่งประดิษฐ์กลุ่มอาหาร เรื่อง ชุดอุปกรณ์กำจัดมอดในถังข้าวสาร  มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 1. เด็กชายภูริณัฐ    แก้วสิมมา                  ชั้น ม.2/5
 2. เด็กชายอาทิว    แก้วรอด                     ชั้น ม.3/5
 3. เด็กชายพชรดนัย คงจันทร์                   ชั้น ม.3/5
 4. เด็กชายศราวิน   คุณอนันทวณิช           ชั้น ม.3/6
 5. นายพิชิตชัย      สายสุด                        ชั้น ม.3/5
 6. นายวีรภัทร       พุ่มพูล                          ชั้น ม.3/5

เหรียญเงินระดับชาติ  สิ่งประดิษฐ์กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ เรื่อง ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา V.3 มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 1. นายธนกฤต      เทพสัตรา                 ชั้น ม.5/6
 2. นายกันตพงษ์     อุดมศิลป์                ชั้น ม.5/6
 3. นายภูริณัฐ        สุขดานนท์                ชั้น ม.5/6

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายอาจอง       ขาวเธียร
 2. นายสุวัฒน์ชัย    ประพาฬ
 3. นายศุภชัย        ทิพย์ยอและ
 4. นายพงศ์พรหม   พรเพิ่มพูน
 5. นางอุษา          อนุสิทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 8
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 15
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 241 ครั้ง

Keep