นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุย์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุย์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ  การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ได้แก่   
เด็กหญิงนันท์นภัส   ลิ้มสวัสดิ์    ชั้น อ.3/3

ครูผู้ฝึกสอน   มิสดาริกา  กลิ่นอบเชย

2. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3
ได้แก่ 
เด็กชายภูริณัฐ  แก้วสิมมา   ชั้น ม.2/5
         เด็กชายศิระ     สุขดานนท์   ชั้น ม.2/5
         เด็กหญฺงลฎาภา  พุยศิริ       ชั้น ม.2/5

ครูผู้ฝึกสอน  อาจารย์สุวัฒน์ชัย  ประพาฬ

                     อาจารย์ศุภชัย  ทิพย์ยอและ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 399 ครั้ง

Keep