การวัดและประเมินทักษาด้านภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ในวันที่ 9 เมษายน 2565


การวัดและประเมินทักษาด้านภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

มีการประเมินทักษะด้านการฟัง พูด  อ่าน เขียน จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 61 ครั้ง

Keep