นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565


          นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงงาน เรื่อง การศึกษาการฟอกเส้นไหมด้วยเปลือกสัปปะรดและเปลือกมะละกอ 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565
โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. นายธนดล   วิสุทธิศรีศิลป์          ชั้น ม.4/6
2. นายชยธร     ศรีคชา                  ชั้น ม.4/6


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 247 ครั้ง

Keep