นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม World Young Inventors Exhibition 2022 งาน “The 33rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย (online) ในวันที่ 26 – 27 พ.ค. 2565


           นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม World Young Inventors Exhibition 2022 งาน “The 33rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition”   ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  สหพันธรัฐมาเลเซีย (online)  ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม  2565

สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ฉลากอัจฉริยะเพื่อบ่งบอกความสดของอาหารทะเลจากกระเจี๊ยบแดง (Smart Label From Roselle Extract for Detecting Seafood Freshness)  ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง World Young Inventors Exhibition (WYIE 2022)

รางวัล Best Asian Young Inventor Award 2022 (AYIE) ระดับมัธยมศึกษา

รายชื่อนักเรียน

 1. นายธนฉัตร       เจ็งกุหลาบ                 ชั้น ม.5/6
 2. นายศุภกรณ์      ไร่คลองครุ                 ชั้น ม.5/6
 3. นายนฤเบศ       โมนะ                         ชั้น ม.6/6
 4. นางสาวณัฐวดี   ตั้งเสถียรกิจ               ชั้น ม.6/6

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายสุวัฒน์ชัย    ประพาฬ
 2. นายพงศ์พรหม   พรเพิ่มพูน

 

สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา เวอร์ชั่น 3 (Smart cane for visually impaired V.3)
 

รางวัลเหรียญทอง World Young Inventors Exhibition (WYIE 2022)

รายชื่อนักเรียน

 1. นายกันตพงศ์     อุดมศิลป์                   ชั้น ม.6/6
 2. นายธนกฤต      เทพสัตรา                  ชั้น ม.6/6
 3. นายชินพัฒน์     ปลาทอง                   ชั้น ม.6/6

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายศุภชัย      ทิพย์ยอและ
 2. นายประสบสุข  ปราชญากุล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1117 ครั้ง

Keep