ขอเชิญร่วมกิจกรรมมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565


                 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมมอบรางวัลดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  2565  เวลา 07.00 - 11.30 น.  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง ครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ด้วย  โดยได้รับเกียรติจากภราดากุลชาติ  จันทะโชโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี  จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว

(รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลตามเอกสารแนบ)

 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 8
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 161 ครั้ง

Keep