นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565


นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB Innovation Awards 2022

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 12 ครั้ง

Keep