นักเรียนได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน 2022 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์


                   ตามที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน 2022 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE)  ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  สรุปผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล  2 เหรียญทอง,  2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลเหรียญทอง

1. ผลงานเรื่อง แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ฉนวนกันความร้อนผสมเส้นใยผักตบชวาและชานอ้อย (Fiber-cement thermal insulating sheets with water hyacinth and bagasse fibers)

รายชื่อนักเรียน

 1. นายภูริณัฐ             สุขดานนท์        ชั้น ม.6/6
 2. นายเกริกเกียรติ       สุดชู              ชั้น ม.6/6

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายศุภชัย             ทิพย์ยอและ                              
 2. นายสุวัฒน์ชัย         ประพาฬ
 3. นายกิตติ               สีบุญเรือง

2. ผลงานเรื่อง เครื่องกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ (Oil in Water Emulsion Separator by Using Air Bubbles)

รายชื่อนักเรียน

 1. นายอังศุธร           งามประสิทธิ์      ชั้น ม.5/6
 2. นายณัษฐพงษ์         ธนวัฒชัยมงคล   ชั้น ม.4/6
 3. นายศรีภูมิ             นันทพานิช       ชั้น ม.4/6

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายศุภชัย             ทิพย์ยอและ
 2. นายสุวัฒน์ชัย         ประพาฬ

 

รางวัลเหรียญเงิน

1. ผลงานเรื่อง ฉลากอัจฉริยะเพื่อบ่งบอกความสดของอาหารทะเลจากกระเจี๊ยบแดง (Rosella Label: The Freshness Checker)

รายชื่อนักเรียน

 1. นายธนฉัตร            เจ็งกุหลาบ       ชั้น ม.5/6
 2. นายศุภกรณ์           ไร่คลองครุ        ชั้น ม.5/6
 3. นายนฤเบศ           โมนะ             ชั้น ม.6/6
 4. นางสาวณัฐวดี        ตั้งเสถียรกิจ      ชั้น ม.6/6

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายสุวัฒน์ชัย         ประพาฬ
 2. นายพงศ์พรหม        พรเพิ่มพูน

2. ผลงานเรื่อง ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา เวอร์ชั่น 3 (Smart cane for visually impaired V.3)

รายชื่อนักเรียน

 1. นายกันตพงศ์         อุดมศิลป์         ชั้น ม.6/6
 2. นายธนกฤต           เทพสัตรา         ชั้น ม.6/6
 3. นายชินพัฒน์          ปลาทอง          ชั้น ม.6/6

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายศุภชัย             ทิพย์ยอและ
 2. นายประสบสุข        ปราชญากุล

 

รางวัลเหรียญทองแดง

1. ผลงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปลือกหอยแมลงภู่ (Souvenirs from Green Mussel Shells)

รายชื่อนักเรียน

 1. นายธนภัทร           เอกคณาสิงห์     ชั้น ม.6/6
 2. นายธนดล             วิสุทธิศรีศิลป์     ชั้น ม.4/6
 3. นายชยธร              ศรีคชา            ชั้น ม.4/6
 4. นางสาวภวิษย์พร     โพธิ์โต            ชั้น ม.4/6
 5. นางสาวจันทรัสม์     ศิริประเสริฐ      ชั้น ม.4/6
 6. นางสาวณัฐณิชา      โพธิ์ศิริ            ชั้น ม.4/6

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายสุวัฒน์ชัย         ประพาฬ
 2. นายอาจอง           ขาวเธียร
 3. นางอุษา               อนุสิทธิ์

2. ผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์กำจัดมอดในถังข้าวสาร (Rice Weevil Traps)

รายชื่อนักเรียน

 1. เด็กชายภูริณัฐ        แก้วสิมมา        ชั้น ม.3/5
 2. เด็กชายอภิกฤษฎิ์     ตันสุดเจริญยิ่ง    ชั้น ม.3/5
 3. เด็กชายศิระ           สุขดานนท์        ชั้น ม.3/5

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ
 2. นายศุภชัย ทิพย์ยอและ
 3. นายพงศ์พรหม พรเพิ่มพูน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 8
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 21
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 220 ครั้ง

Keep