นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566


นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ

เนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน Speech Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ได้แก่  ด.ญ. ภัทรวี ตรีศรี  ม.2/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับ  ป.4-ป.6

ได้แก่ ด.ญ พิชชานันท์ แซ่เตียว  ป.6/5
          ด.ญ.พัชมณ  สุขดานนท์    ป.6/5
          ด.ญ.วรพร   พิมพ์อรัญ       ป.6/5

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 95 ครั้ง

Keep