คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับภราดาและคณะครูที่ได้รับรางวัล 'ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น' ประจำปี พ.ศ. 2566


                    คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับภราดาและคณะครูที่ได้รับ รางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น"  ประจำปี พ.ศ. 2566  ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 33
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง

Keep