ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร และ มส.


ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร และ มส.

เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร และ มส. ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 132 ครั้ง

Keep