ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2564
(22/มีนาคม/2564 ::
จาก งานระดับชั้น)      
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564
(11/มีนาคม/2564 ::
จาก งานระดับชั้น)      
แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2564
(11/มีนาคม/2564 ::
จาก งานระดับชั้น)      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
(08/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)      
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville ในวันที่ 19 มีนาคม 2564
(04/มีนาคม/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564
(04/มีนาคม/2564 ::
จาก งานระดับชั้น)      
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 มีนาคม 2564
(11/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)      
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)