Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 -     , , , 30 พ.ย. 2552 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2    การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 418     , 2 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 18/2552 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 6     2 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 18/2552 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 -     2 ธ.ค. 2552 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    คณะครูร่วมงานราตรีเทิดไท้องค์ราชา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 2     3 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    งานเลี้ยงฉลองโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดามณฑล ประทุมราช ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 34     , , , , 3 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    คณะภราดา และคณะผู้บริหาร ร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 7     5 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    งานบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 24     10 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    กิจกรรมฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 132     , 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2009" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 82     , , 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2009" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 80     , , 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    พิธีวันมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 31     , 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    พิธีวันมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 97     , 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    งานหรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์ ในวันที่ 9 เมษายน 2553 170     , , 20 เม.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    การศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 13     21 เม.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    คณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2552 23     21 เม.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    การประชุม / สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2553 53     20 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม - เมษายน ในวันที่ 23 เมษายน 2553 1     20 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม - เมษายน ในวันที่ 23 เมษายน 2553 11     20 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม - เมษายน ในวันที่ 23 เมษายน 2553 18     20 พ.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
21    คณะครูและพนักงานร่วมจัดพลับพลาศีลมหาสนิท ณ วัดเซนต์แอนโทนี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 10     11 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    การซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 1     , 25 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    การซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 16     , 25 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    ภราดาและคณะครู เข้าร่วมสัมมนาเชิงเปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2553 5     15 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    ภราดาและคณะครู เข้าร่วมสัมมนาเชิงเปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2553 7     15 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 19     27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 -     27 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 7     27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 6     27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2553 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 5     27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)