งานห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “อยู่ที่ไหน ก็อ่านได้” เดือนพฤศจิกายน 2564


            งานห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์  “อยู่ที่ไหน ก็อ่านได้” เดือนพฤศจิกายน 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน  โดยการนำเสนอหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชน์สำหรับ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ดังนั้น งานห้องสมุด จึงขอเชิญชวนครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 195 ครั้ง

Keep