โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบ The 1 Book E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน T1 Book E-Library ในวันที่ 20 มกราคม 2565


โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบ The 1 Book E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน T1 Book E-Library

ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างแหล่งการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับนักเรียน

โดยภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบจาก นายสารสิทธิ์ พงษ์เสนา ผู้แทนบริษัท บีทูเอส จำกัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมโฮโนร่า ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 200 ครั้ง

Keep