งานห้องสมุดขอเชิญชวนนักเรียน ป.1-ม.6 เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 Book E-Library


              งานห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 Book E-Library อ่าน E-Book ได้ไม่จำกัด อ่านง่าย  ใช้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านและเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ตามเอกสารแนบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง

Keep