ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านสุนทรภู่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นกวีเอกของโลก และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย

โดยได้รับเกียรติจาก ภราดากุลชาติ จันทะโชโต  ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

จึงขอเชิญชวน คณะครู นักเรียน ร่วมงานวันสุนทรภู่  ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ 

โดยภายในงานจะมีการจัดฐานการเรียนรู้ ดังนี้                        

  • ฐานที่ ๑ รำลึกครูกลอนสุนทรภู่

  • ฐานที่ ๒ ปราชญ์ภาษาไทย พระยาศรีสุนทรโวหาร

  • ฐานที่ ๓ ประวัติ ภราดา ฟ.ฮีแลร์

  • ฐานที่ ๔ วันภาษาไทยแห่งชาติ

  • ฐานที่ ๕ รักการอ่าน

  • ฐานที่ ๖ ปริศนาโจ๊กผะหมี                                            

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 21 ครั้ง

Keep