แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2565


                 ตามที่คุณครูได้ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีนำใบเสร็จมาเบิกงวดประจำเดือนกันยายน 2565 งานทรัพยากรมนุษย์ได้ยื่นเอกสารไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเบิกเงินและโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคุณครูที่ยื่นเรื่องขอเบิกเงินแล้ว ขอให้คุณครูนำสมุดไปปรับยอดเงินกับธนาคารด้วยค่ะ
       

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 14
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 114 ครั้ง

Keep