[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา หัวข้อ “SLC ผ่านชัดเตอร์” ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม World Young Inventors Exhibition 2022 งาน “The 33rd International Invention, Innovation & Technology Exhibition” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย (online) ในวันที่ 26 – 27 พ.ค. 2565
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ประเภทเยาวชน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันรายการ Road To Paris และ Asian games หางโจว ประเทศจีน ปี 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับภราดาและคณะครูที่ได้รับรางวัล 'ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น' ประจำปี พ.ศ. 2566
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในวันการศึกษาเอกชน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
คณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ,เทคโนโลยี ,คณิตศาสตร์ และการศึกษาระดับปฐมวัย SHOW & SHARE TEACHER' INNOVATION OF THE YEAR 2022 ในวันที่ 3 กันยายน 2565
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค เรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย จากหลักการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศในชั้นเรียน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8
นักเรียนได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน 2022 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน PORNSIRIKUL INTERNATIONAL ROBOTIC COMPETITION ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล ชมเชย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี และพนักงานนานปี ประจำปี 2562 - 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับภราดาและคณะครูที่ได้รับรางวัล 'ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น' ประจำปี 2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มกราคม 2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 มกราคม 2565
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุย์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลระดับประเทศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Award : I – New Gen Award 2021 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2565 เมื่อวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Challenge Cultural Influencers  “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลรุ่นใหม่ ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” 
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรีญทอง ระดับภูมิภาค จากการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) ศูนย์ประสานงานภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565
นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 16 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดแนวคิดนวัตกรรมพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับชนะเลิศ ระดับประเทศ (ประเภททีม) จากการแข่งขันตอบปัญหานักธรณีรุ่นเยาว์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสราชนครินทร์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทกลอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวชุติมา น้อยจินดา นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการแข่งขัน MASTER CHEF ONLINE เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับคณะภราดา และคณะครู ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2563
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสื่อวิดีโอออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "New Normal วิถีใหม่สไตล์ เด็กวิทย์" เนืองในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี และพนักงานนานปี ประจำปี 2561
สรุปผลการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ส่วนกลาง STACK FIGHTER 2019 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2562
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหาร ครูเอกชนดีเด่นภาคตะวันออก ประจำปี 2562
นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็ค (กีฬาสาธิตครั้งที่ 2 ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

    1 2 3 4  >   >|