[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทกลอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวชุติมา น้อยจินดา นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการแข่งขัน MASTER CHEF ONLINE เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ประเภทเยาวชน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันรายการ Road To Paris และ Asian games หางโจว ประเทศจีน ปี 2563
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับชนะเลิศ ระดับประเทศ (ประเภททีม) จากการแข่งขันตอบปัญหานักธรณีรุ่นเยาว์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสราชนครินทร์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขอแสดงความยินดีกับคณะภราดา และคณะครู ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2563
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสื่อวิดีโอออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "New Normal วิถีใหม่สไตล์ เด็กวิทย์" เนืองในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี และพนักงานนานปี ประจำปี 2561
สรุปผลการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ส่วนกลาง STACK FIGHTER 2019 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2562
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น วันการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลผู้บริหาร ครูเอกชนดีเด่นภาคตะวันออก ประจำปี 2562
นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็ค (กีฬาสาธิตครั้งที่ 2 ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 (WSSA 2018 ASIAN OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS ในวันที่ 30 พย. - 2 ธ.ค. 2561
นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2562
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" ณ จังหวัดเชียงราย
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIP by true move H เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกอล์ฟ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour 2018-2019
ด.ช.วัสส์ถิร รัตนาพรณ์พงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกอล์ฟ TKG Tour-Thailand Kids Golf Tour 2017-2018 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก ประจำปี 2561 (M-LEAGUE) ระดับดิวิชั่น 2 ได้รับเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล Silver Prize in Primary 5 รายการ International Singapore Maths Competition 2018
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตพงศ์ วรศิลป์ชัย และเด็กหญิงพัชมณ สุขดานนท์ ได้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK1
เด็กหญิงพิมพ์อร บุญศรีพิทักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ "พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย" ระดับชั้น ป.4-ป.6 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
นักเรียนได้รับถ้วยรางวัล และได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน, 17 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันสแต็ค WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและพนักงานที่ได้รับรางวัลครูนานปี ประจำปี 2560
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันครอสเวิร์ด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 รอบระดับชาติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครอสเวิร์ด รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย AU Logic Crossword Games 2017 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก
นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2561
นายณภัทร เจริญบูลย์วิวัฒน์ ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560
นายณภัทร เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (ห้องเรียน Gifted) ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560
นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (ประเภทมือใหม่) ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็ค Stack Fast 2017 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา STACK FAST 2017 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560
นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเสื้อสามารถทำเวลาดีที่สุด และได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 WSSA 2017 Thailand National Sport Stacking Championships เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560
นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2560 THE STACK FIGHTER 2017 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ครอสเวิร์ดในรายการ BRAND S CROSSWORD GAME & BRAND S SUDOKU THAILAND INTERNATIONAL OPEN 2017 ครั้งที่ 32

    1 2 3 4  >   >|