วันที่ 3 เม.ย. 2564 กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 31 มี.ค. 2564 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 30 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 29 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 26 มี.ค. 2564 กิจกรรมแจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 - 3/2 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 25 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 -2/2 (PRE-IMSP) (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 23 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 22 มี.ค. 2564 กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 19 มี.ค. 2564 กิจกรรมคณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 - 3 โปรแกรม PRE - IMSP ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มผักสลัดแปดริ้ว green ville (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมหนูน้อยนักดาราศาสตร์ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 11 มี.ค. 2564 กิจกรรมกิจกรรมสู่อ้อมกอดถอดผ้าเอี๊ยมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (งานระดับชั้น)
วันที่ 5 มี.ค. 2564 กิจกรรม นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มี.ค. 2564 กิจกรรมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 มี.ค. 2564 กิจกรรม คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 มี.ค. 2564 กิจกรรมคณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 19 ธ.ค. 2563 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย (งานระดับชั้น)
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 11 พ.ย. 2563 กิจกรรม การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (งานระดับชั้น)
วันที่ 10 พ.ย. 2563 กิจกรรม การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (งานระดับชั้น)
วันที่ 9 พ.ย. 2563 กิจกรรม การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (งานระดับชั้น)
วันที่ 6 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1-2/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 5 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1-3/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 3 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 2 พ.ย. 2563 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมธุดงคศึกษา เนื่องในในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 1 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 25 ก.ย. 2563 กิจกรรมการจัดนิทรรศการจัดประสบการณ์ Project Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมถ้วย" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 18 ก.ย. 2563 กิจกรรม คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรม คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยคลุกธัญพืช" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 17 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปังปิ้งเนยสด" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2563 กิจกรรม คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำถั่วปั่น 5 สี " (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นส้ม" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำกุ้งสด" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สังขยาฟักทอง" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปลูกต้นไม้" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมต้ม" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "ดอกกุหลาบกระดาษ" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักผลไม้ปั่น" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ม้วน" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรม คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2563 กิจกรรม คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 9 ก.ย. 2563 กิจกรรม คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม 6 หลัก ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 7 ส.ค. 2563 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีคีย์บอร์ดของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 (งานบริหารฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (งานระดับชั้น)
วันที่ 12 มิ.ย. 2563 กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน (งานรถรับ - ส่ง)