[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 6 มกราคม 2563  ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 7 มกราคม 2563  คุณครูเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันแรก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
 บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ป.3 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 8 มกราคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2562 Saint Louis School Chachoengsao งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 คุณครูเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่สอง) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 9 มกราคม 2563  คุณครูเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่สาม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 10 มกราคม 2563  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คุณครูเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันสุดท้าย) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
อ. 14 มกราคม 2563  บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.1 - อ.3 และ ป.4 - ป.6 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 ประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิภาพครั้งที่ 4/2562 (ห้องหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน) งานสวัสดิภาพ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 15 มกราคม 2563  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสแต็ค Wattakwian Stack Fast Competiton 2020 โรงเรียนท่าเกวียน (สัยอุทิศ) งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 11/2562 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ “ BLUE JEANS PARTY ” Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 17 มกราคม 2563  ประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบ Digital Vocation Education (DVE) วิทยาลัยเทคโนโลยียายนต์โตโยต้า งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 21 มกราคม 2563  บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด นำนมโรงเรียนมาส่งให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 22 มกราคม 2563  พิธีมุทิตาจิต "จากวันวาน...ที่พากเพียร...สู่วัยเกษียณ...ที่ภาคภูมิ" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 23 มกราคม 2563  งานฉลองเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 北柳府圣路易斯学校春节活动时间表 บริเวณลานเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 27 มกราคม 2563  กิจกรรมพบพระชำระใจ ปีการศึกษา 2562 Saint Louis School Chachoengsao งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 31 มกราคม 2563  งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (วันแรก) Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 1 กุมภาพันธ์ 2563  งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย และมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันสุดท้าย) Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 4 กุมภาพันธ์ 2563  รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันแรก) ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
พ. 5 กุมภาพันธ์ 2563  รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันที่สอง) ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 6 กุมภาพันธ์ 2563  กำหนดการ คณะภราดา และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 100 ปี เซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันที่สาม) Saint Louis School Chachoengsao งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 7 กุมภาพันธ์ 2563  รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่ (วันสุดท้าย) Saint Louis School Chachoengsao งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสุบินพิมพยะจันทร์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 8 กุมภาพันธ์ 2563  แข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA 2020 School Battle Sport Stacking Championships (วันแรก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 9 กุมภาพันธ์ 2563  แข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA 2020 School Battle Sport Stacking Championships (วันสุดท้าย) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 11 กุมภาพันธ์ 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2562 Saint Louis School Chachoengsao งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2562 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 12 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/กราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.6 Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2562 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 13 กุมภาพันธ์ 2563  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1-2/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2562 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 14 กุมภาพันธ์ 2563  แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่3/1-3/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 2/2562 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 17 กุมภาพันธ์ 2563  ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 18 กุมภาพันธ์ 2563  ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พ. 19 กุมภาพันธ์ 2563  ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2562 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการจัดงานแรลลี่ Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 22 กุมภาพันธ์ 2563  พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอหน์แมรี่ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 24 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมความรู้สู่ชุมชน เรื่อง การทำน้ำพั้นซ์ Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 28 กุมภาพันธ์ 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2562 Saint Louis School Chachoengsao งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 29 กุมภาพันธ์ 2563  ประชุมเพื่อรับฟังกติกาการแข่งขันแรลลี่การกุศล Saint Louis School Chachoengsao งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 5 มีนาคม 2563  คณะครูเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2563 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานการเงินและบัญชี ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ศ. 6 มีนาคม 2563  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 2) Saint Louis School งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 4 พฤษภาคม 2563  ประชุมคณกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 20 พฤษภาคม 2563  เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สามี มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 21 พฤษภาคม 2563  โครงการตู้ปันสุข Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 2 มิถุนายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 5 มิถุนายน 2563  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563 ห้องเรียน IMSP ป.2/5 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ วัดท่าสะอ้าน งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 12 มิถุนายน 2563  ประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2/6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานรถรับ - ส่ง ฝ่ายปฐมวัย
พ. 17 มิถุนายน 2563  อบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (VLEARN) ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 18 มิถุนายน 2563  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน Saint Louis School งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 24 มิถุนายน 2563  ประชุมเพื่อรับนโยบายการรับสมัครและรายงานตัว นศท. Saint Louis School งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 25 มิถุนายน 2563  ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 1 กรกฎาคม 2563  รับมอบเครื่องเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้อินฟราเรด ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ฉะเชิงเทรา งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 3 กรกฎาคม 2563  ลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด Saint Louis School งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 7 กรกฎาคม 2563  ประชุมคณะกรรมบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 10 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมคนดีศรีเซนต์หลุยส์ Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 13 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปี 2563 Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 15 กรกฎาคม 2563  Big Cleaning Day Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันแรก) Saint Louis School งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 16 กรกฎาคม 2563  คณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 17 กรกฎาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 20 กรกฎาคม 2563  พิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ครบรอบ 73 ปี และโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสฉลองสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 23 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมไหว้ครู (วันแรก) Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (วันแรก) Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 24 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา Saint Louis School งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 1 สิงหาคม 2563  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันแรก) โรงแรมรอยัลซิตี้ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 2 สิงหาคม 2563  ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันสุดท้าย) โรงแรมรอยัลซิตี้ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 5 สิงหาคม 2563  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 6 สิงหาคม 2563  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารสัฐยามหาราชินี งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 7 สิงหาคม 2563  กิจกรรม 6 หลัก ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 การเรียนการสอนวิชาดนตรีคีย์บอร์ดของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ห้องเรียนคีย์บอร์ด ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
อ. 11 สิงหาคม 2563  กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่ (ใต้อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร,ใต้อาคารสัฐยามหาราชินี) งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และแต่งตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา 2563 Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 พิธีแต่งตั้งประธานสี Saint Louis School งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 13 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 14 สิงหาคม 2563  ดำเนินการแจกนมโรงเรียนระดับประถมศึกษา Saint Louis School งานพัสดุครุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 19 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 20 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ มูลนิธิทองประทาน งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ งานดนตรีและการแสดง แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 26 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมกาารบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 3/2563 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2563 Saint Louis School งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พฤ. 27 สิงหาคม 2563  ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค์คัดแยกขยะมูลตั้งแต่ต้นทาง ห้องประชุม KCC Conrerence Room งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 28 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมสภานักเรียน 1/2563 Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (วันสุดท้าย) อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายวิชาการ
จ. 31 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 งานระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน สุ่มตรวจกระเป๋านักเรียน (อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร) งานระเบียบวินัย แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 1 กันยายน 2563  เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 Saint Louis School Chachoengsao งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 2 กันยายน 2563  ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันแรก) ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 3 กันยายน 2563  ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันที่สอง) ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 4 กันยายน 2563  ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันสุดท้าย) ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2563 ห้องประชุมอันโตนี่โอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
อ. 8 กันยายน 2563  นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันแรก) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 ผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 มูลนิธิเซนต์คาเบรียล งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 9 กันยายน 2563  นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่สอง) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 10 กันยายน 2563  นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" ห้องระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 11 กันยายน 2563  ฝ่ายกิจการนักเรียน  จัดประชุมชี้แจงกติกาและเส้นทางการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2019 Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปลูกต้นไม้" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมต้ม" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "ดอกกุหลาบกระดาษ" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผักผลไม้ปั่น" ห้องเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำวุ้นเส้น" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ม้วน" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
จ. 14 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 15 กันยายน 2563   ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 ห้องประชุมอาคารสีฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา งานบริหารแผนกปกครอง แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นส้ม" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำกุ้งสด" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สังขยาฟักทอง" ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 นักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา รุ่นอายุ 18 ปี ชาย - หญิง สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค รุ่นอายุ 15 และ 18 ปี Saint Louis School งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 16 กันยายน 2563   คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำถั่วปั่น 5 สี " ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
พฤ. 17 กันยายน 2563  ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ และคณะครู ร่วมเข้ารับเสด็จฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยคลุกธัญพืช" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ปังปิ้งเนยสด" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 18 กันยายน 2563  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมถ้วย" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก" ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมแรลลี่ Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 19 กันยายน 2563  คณะครูร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 21 กันยายน 2563  ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้านิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา Saint Louis School งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 24 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมผู้ปกครองฯ Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 25 กันยายน 2563  กิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร รุ่นที่ 12 Saint Louis School Chachoengsao งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ณ โรงเรียนดาราสมุทร Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรมูลนิธิ ฯ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 การจัดนิทรรศการจัดประสบการณ์ Project Approach ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ส. 26 กันยายน 2563  พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการและกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 29 กันยายน 2563  รับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องธุรการ งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
พ. 30 กันยายน 2563  คณะครูผู้สอนภาษาต่างประเทศเข้ารับการอบรมในหลักสูตร  Cambridge Young Learners English Examiner Training  Saint Louis School งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 1 ตุลาคม 2563  กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายปฐมวัย งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
ศ. 2 ตุลาคม 2563  พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนตุลาคม 2563 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุมอันโตนีโอชั้น 2) งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
ส. 3 ตุลาคม 2563  การแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2019 (วันแรก) โรงแรม Le Monte Hotel Khao Yai งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 4 ตุลาคม 2563  การแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2019 (วันสุดท้าย) โรงแรม Le Monte Hotel Khao Yai งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 5 ตุลาคม 2563  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา Saint Louis School งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 กิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารยอห์น แมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านยามเช้า Saint Louis School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
อ. 6 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 8 ตุลาคม 2563  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและการใช้สื่อออนไลน์ ( วันสุดท้าย ) Saint Louis School งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือกิจการอัครสาวก" ปีการศึกษา 2563 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2) งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 9 ตุลาคม 2563  พิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารเซราฟิน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารเซราฟิน(โรงยิม) งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 10 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการวิชาการเข้าสังเกตการณ์และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
จ. 12 ตุลาคม 2563  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ ร.9 Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฺBig cleaning Day Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใต้อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ใต้อาคารสัฐยามหาราชินี งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 คุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อฝึกซ้อมนักกรีฑา และเพลงเชียร์ Saint Louis School งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 14 ตุลาคม 2563  กิจกรรมชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร(รัชกาลที่ 9) อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม) งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมธุดงคศึกษา เนื่องในในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) Saint Louis School งานบริหารฝ่ายปฐมวัย ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 15 ตุลาคม 2563  ประชุมวิชาการครั้งที่ 9/2563 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 การประชุมจัดทำโครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 Saint Louis School งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายวิชาการ
ศ. 16 ตุลาคม 2563  กิจกรรมเวทีศักยภาพ Saint Louis School งานสภานักเรียน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 19 ตุลาคม 2563  คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก ประจำปี 2563 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 20 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC Saint Louis School งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ฝึกซ้อมการแสดงงานแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางบก (วันแรก) Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 21 ตุลาคม 2563  ตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการวันน้อมรำลึก "สมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน SLC HOME COMING DAY Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 22 ตุลาคม 2563  กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส “ด้วยรักและแบ่งปันสืบสานปณิธานพ่อ” บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 28 ตุลาคม 2563  แห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2563 วัดโสธร งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พฤ. 29 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรในเครือมูลนิธิฯ(วันแรก) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายวิชาการ
ศ. 30 ตุลาคม 2563  กิจกรรมลอยกระทง Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมทำที่คั่นหนังสือลายฮาโลวีน อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรในเครือมูลนิธิฯ(วันสุดท้าย) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายวิชาการ
จ. 2 พฤศจิกายน 2563  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 3 พฤศจิกายน 2563  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 สัมมนาศึกษาดูงาน "วิถีครูแบบ New Normal ก้าวทันเทรนด์การเรียนรู้ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง Innovative teaching ideas in the New Normal" โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 5 พฤศจิกายน 2563  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1-3/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 ประชุมคณะกรรมการเดิน วิ่ง Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 6 พฤศจิกายน 2563  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1-2/2 PRE-IMSP (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
ส. 7 พฤศจิกายน 2563  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 9 พฤศจิกายน 2563   การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันแรก) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 10 พฤศจิกายน 2563   การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันที่สอง) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 11 พฤศจิกายน 2563   การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
 นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วันสุดท้าย) Saint Louis School งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
ศ. 13 พฤศจิกายน 2563  รับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) Saint Louis School งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 ประชุมคณะกรรมการจัดงานคริสต์มาสแฟร์ Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 14 พฤศจิกายน 2563  ฝ่ายวิชาการได้ส่งครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ( ภาษาจีน)เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มทักษะครูผู้สอนภาษาจีน Saint Louis School กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายวิชาการ
อ. 24 พฤศจิกายน 2563  กิจกรรมบรรพชาสามเณรฉลอง 72 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2563 วัดใหม่บางคล้า ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 25 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 26 พฤศจิกายน 2563  กำหนดการในปฎิทินแผนงาน : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้านิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 27 พฤศจิกายน 2563  สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา "พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต" และรับฟังโครงการ "สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล" ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักผู้อำนวยการ
 คณะกรรมการวิชาการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Saint Louis School งานหลักสูตรการสอน ฝ่ายวิชาการ
ส. 28 พฤศจิกายน 2563  พนักงานงานโภชนาการอบรมหลักสูตรโภชนาการและการปฎิบัติงานครัว อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(ห้องประชุม) งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
จ. 30 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเรียน Cambridge Saint Louis School งานสอนเสริม ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ศูนย์เกิดใหม่บางคล้า งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 4 ธันวาคม 2563  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ประจำปีการศึกษา 2563 Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรม SLC Open House ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ งานทะเบียนสถิติ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
จ. 7 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมนิเทศครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พ. 9 ธันวาคม 2563  บริจาคโลหิตครั้งที่ 2 Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ทัศนศึกษา ม.1 พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (อพวช.)คลองห้า งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี สวนนงนุชพัทยา ณ จังหวัดชลบุรี งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรึอยุธยา งานบริหารแผนกกิจกรรม แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 14 ธันวาคม 2563  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ถูกใจ ถูกทาง ถูกวิธี #save sex อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(หอประชุม) งานระดับชั้น แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนช่อสะอาดต่อต้านทุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 15 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทลานของฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารเซราฟิน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
พ. 16 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563 และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 18 ธันวาคม 2563  กรีฑาสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Saint Louis School งานกีฬา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 19 ธันวาคม 2563  การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย อาคารเซราฟิน งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย
อ. 22 ธันวาคม 2563  งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2020" Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
พ. 23 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการจัดงาน SLC HOME COMING DAY ครั้งที่ 2 Saint Louis School งานสัมพันธ์ชุมชน แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 25 ธันวาคม 2563  งานคริสต์มาสในห้องเรียน Saint Louis School งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 4 มกราคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 27 มกราคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563 Saint Louis School งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ