แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นฐาน และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


                  คุณครูที่ยื่นเอกสารขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ระดับการศึกษาขั้นฐาน และระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563   บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการเบิกเงินและโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคุณครูที่ยื่นเรื่องขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรแล้ว ขอให้คุณครูนำสมุดเงินฝากไปปรับยอดเงินกับธนาคารด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 139 ครั้ง

Keep