[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ(เรียนเสริม) ภาคเรียนที่ 1/2563
ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา SLC Magazine ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดให้บริการขอเอกสารทางการเรียน และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ในระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง กักตัวเองอยู่ที่บ้านพักของตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ สามี มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2563
แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 2) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 34 / 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทาง กลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผลการการแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA 2020 School Battle Sport Stacking Championships ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา Experience in Tokyo ,Japan ระยะสั้น 5 วัน 3 คืน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดานางสาวอารีย์ ก้านบัว พนักงานงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2562
แจ้งผลการออกรางวัลสลากเซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2020
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 1)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2563
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สสแต็ค After School ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ฝึกสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)
แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สเทควันโด After School ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ควบคุมรับรองหลักสูตรโดย อาจารย์ธนา สินประสาธน์ อดีตโค้ชทีมชาติและอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรับรางวัล "สดุดีครูเอกชน" ประจำปี พ.ศ. 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดานางสาวสุภา กาลเจริญ พนักงานงานเบเกอรี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2562
แจ้งเลื่อนกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในตำรากลางภาษาอังกฤษ สอบชิงทุนศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สสแต็ค After School ฝึกสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 9 / 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการด้านการประหยัดพลังงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|