[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 1 มิถุนายน 2566  กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่ งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 24 มิถุนายน 2566  พิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ กิจกรรม และประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน CEFR ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ