[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนธันวาคม 2561 และมกราคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
ขอเชิญครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในตำรากลางภาษาอังกฤษ สอบชิงทุนศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ "การขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ) ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019 “SLC Christmas Party 2019” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (APP) นักเรียนทุน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลรางวัลการแข่งขันกีฬาห้อง SLC GAME ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โปรแกรม APP) ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูเอกชนดีเด่น" (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรับรางวัล "สดุดีครูเอกชน" ประจำปี พ.ศ. 2562
แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2561
การคัดเลือกครูไปศึกษาต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 เดือน ณ ประเทศภูฏาณ
ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น ป.4 ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา 2562
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็ครุ่นเล็ก ครั้ังที่ 1 "่JUNIOR STACK FAST COMPETITIONS 2018" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
รับสมัคร!! นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4-7 ธันวาคม 2561 ณ สวนอัสสัมชัญพาราไดซ์ จ.จันทบุรี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งกับการจากไปสู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้าของ แคทารีนา อุบล ขันธปรีชา (คุณครูเกษียณ และเป็น มารดาของภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่)
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ Cambridge English for Young Learners ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-NET และ GAT-PAT ในวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2561
นักเรียนวงโยธวาฑิตเข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ ในวันที่ 13 -17 ตุลาคม 2561
นักเรียนวงโยธวาฑิตเข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ในวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561
คณะครูร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดามาระโก เศกสรร สกนธวัฒน์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมความรู้สู่ชุมชน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
แจ้งเมนูอาหารกลางวันนักเรียนประจำ คุณครู และพนักงาน ประจำวันที่ 24 - 28 กันยายน 2561
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2561
ชมรมกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเปิดเป็น "เครือข่ายศูนย์เรียนรู้และพัฒนากีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา"
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกันยายนและตุลาคม 2561 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2561
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2561
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร พร้อมคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
คณะครูเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อวกาศ และพิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 12- 14 พฤศจิกายน 2561
คณะภราดาและคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนา "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดาน.ส.แพรววนิต นวนเท่า พนักงานงานอาคารสถานที่
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดาน.ส.เปิ้ล บริบูรณางกูร พนักงานงานอาคารสถานที่
นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Open Day ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ Pre - Admission ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
คณะภราดาและคณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน ในวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561
คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 11 - 16 ตุลาคม 2561

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|